27.12 - 30.12. probíhá celofiremní dovolená, objednávky budou vyřízeny 2.1.2023.

Layouty kanceláří - jaké jsou a proč jsou důležité?

Při zřizování či redesignu kancelářských prostor není jediným rozhodovacím kritériem budova, v níž se tyto prostory nachází. Důležité je rovněž jejich dispoziční řešení, tzv. layout, který značným způsobem dokáže ovlivnit produktivitu zaměstnanců, náklady související s pronájmem, vytápěním atp., a v neposlední řadě je také určitým odrazem firemní identity. A právě o tom, proč je layout kanceláří tolik důležitý, a s jakými typy se můžeme nejčastěji setkat, pojednává tento článek.

PROČ LAYOUT KANCELÁŘE ROZHODNĚ NEPODCEŇOVAT?

Již výše jsme ve zkratce uvedli, na jaké oblasti může mít zvolené dispoziční řešení kanceláře dopad.

Pojďme se nyní na tuto problematiku podívat blíže.

MOTIVUJTE ZAMĚSTNANCE K LEPŠÍM VÝKONŮM

Layout kanceláře je jedním ze základních faktorů majících vliv na to, jak se zaměstnanci na pracovišti cítí. Při jeho výběru je naprosto nezbytné brát v potaz povahu zaměstnání jednotlivých pracovníků. Lze například předpokládat, že lidé provádějící různé analýzy a pracující převážně s daty budou preferovat svou vlastní kancelář, v níž nebudou neustále vystavováni rušivým elementům, kdežto třeba zaměstnancům technologických společností, pro něž jsou alfou a omegou inovace a týmová spolupráce, budou mnohem více vyhovovat otevřené kancelářské prostory.

UDRŽUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE V DOBRÉ NÁLADĚ

S předešlým bodem do jisté míry souvisí také to, že skrze správné rozvržení kanceláře můžete pozitivně působit na náladu a morálku svých zaměstnanců. Zamyslete se třeba nad tím, jak do prostoru pustit co nejvíce světla, nebo tím, jak pracovníkům zajistit co nejlepší přístup k sanitárním zařízením.

PODPOŘTE TÝMOVOU PRÁCI PŘI ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ

Díky mnohým možnostem, které se při volbě dispozičního řešení kancelářských prostor nabízí, je možné docílit toho, že u svých zaměstnanců podpoříte práci v týmu – která je u vybraných profesí bezesporu důležitá – aniž byste omezili jejich soukromí. Typicky se jedná o pracoviště s kójemi, kdy pracovníci v případě potřeby mohou jednoduše komunikovat se svými kolegy, a zároveň následně nerušeně pokračovat v práci ve své kóji.

ŠETŘETE NÁKLADY

Máte kancelářské prostory v pronájmu? Pak jste si jistě vědomi toho, že platíte za každý m2 bez ohledu na to, zda jej reálně využíváte či nikoliv. Pokud však rozložení kanceláří zvolíte chytře, maximálně efektivně využijete celou plochu, a nebudete tak „vyhazovat peníze oknem“. S tím jdou ruku v ruce také náklady spjaté s vytápěním či osvětlením.

ODLEHČETE SVÉMU MANAGEMENTU

Na určitých pracovištích může chytrý layout pomoci manažerům a vedoucím lépe monitorovat jednotlivé pracovníky, případně jednodušeji interagovat se svým týmem. Týmy je takto možné efektivněji „koučovat“, neboť potřebná sdělení lze předat všem členům najednou – bez nutnosti konzultace s každým zvlášť.

REFLEKTUJTE SVÉ FIREMNÍ HODNOTY

Layout kanceláře by měl být zvolen tak, aby byl v souladu s jádrem podnikání firmy a jejími hodnotami. Podpoříte tak své snahy o budování značky, neboť svým zaměstnancům i zákazníkům dáváte jasně najevo, kdo jste.

S JAKÝMI LAYOUTY KANCELÁŘÍ SE MŮŽEME NEJČASTĚJI SETKAT?

Způsobů, jak řešit rozvržení kancelářských prostor, existuje několik. V následujících řádcích si však pro ilustraci uvedeme pouze ty, se kterými se setkáváme asi nejčastěji.

SOUKROMÁ KANCELÁŘ

Soukromá kancelář

Když se řekne slovo „kancelář“, tím prvním, co člověka nejspíš napadne, je právě kancelář soukromá neboli privátní, kdy má každý zaměstnanec svou vlastní místnost, kterou si může sám libovolně organizovat. V minulosti byl tento typ velice populární a vlastní kancelář měl každý – ředitelem počínaje, řádovým pracovníkem konče.

Její výhodou je především vysoká míra soukromí a možnost nerušené koncentrace, na druhou stranu však poněkud ztěžuje možnost jednoduše komunikovat s ostatními a z ekonomického hlediska také není příliš vhodná.

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ

Open-space

Otevřená kancelář (tzv. open-space) představuje takové uspořádání, kdy jednotliví zaměstnanci sdílejí jeden velký otevřený prostor. Ačkoliv je tento typ uspořádání známý již desítky let, na popularitě začal nabývat – především v našich zeměpisných šířkách – poměrně nedávno.

Jednu z hlavních výhod otevřených kanceláří představuje relativní nenáročnost na prostor a z toho plynoucí úspory z nižšího nájemného a nižší spotřeby energií. Dále umožňuje vyšší míru interakce mezi zaměstnanci a zaměstnavatelé ocení lepší kontrolu pracovníků. Tato pozitiva však značně zastiňují nevýhody v podobě hluku a nedostatku soukromí.

KÓJE

Kóje

Kóje jsou v podstatě kompromisem mezi soukromou a otevřenou kanceláří. V případě potřeby mohou jednotliví pracovníci snadno a rychle komunikovat s ostatními, a přitom si zachovat vysokou úroveň soukromí. Nejčastěji se s tímto typem setkáváme v bankovním sektoru a v dalších společnostech, které svým zaměstnancům potřebují zajistit dostatek soukromí a klidu na práci, avšak z nějakého důvodu si nemohou dovolit (či nechtějí) soukromé kanceláře.

TÝMOVĚ ORIENTOVANÉ ROZLOŽENÍ

Týmově orientované rozložení kanceláře

Týmově orientované rozložení zavádějí především firmy, které mají mnoho nezávislých týmů pracujících na různých projektech. Každý z těchto týmů má vyhrazené určité místo, které navíc často bývá oddělené (např. paravánem).

Výhodou tohoto rozložení je především snazší komunikace členů týmu, vyšší míra koncentrace na daný projekt a snížení nutnosti přesunů po firmě.

  • Máte ve firmě i samostatnou konferenční místnost? Podívejte se na naše 4 tipy, jak ji nejlépe zařídit.

Ať už je vaše představa výsledných kancelářských prostor jakákoliv, mějte na paměti, že důležité je nejen designové řešení, ale také samotné rozložení kanceláří. Budete-li tento fakt brát náležitě v potaz, získáte vysoce produktivní zaměstnance a ušetříte nemalé částky.