27.12 - 30.12. probíhá celofiremní dovolená, objednávky budou vyřízeny 2.1.2023.

Etiketa v kanceláři aneb jak se chovat ke kolegům

Znalost etikety patři mezi základní lidské dovednosti. S etiketou se setkáváme každý den v zaměstnání, v dopravních prostředcích, zkrátka v jakékoliv společnosti jiných lidí. V kanceláři může zásadně ovlivnit naše pracovní vztahy s kolegy – a přesto je neuvěřitelné, kolik lidí pravidla etikety nedodržuje a své kolegy uvádí dokonce až do nepříjemných situací.

KDO MÁ KOHO POZDRAVIT?

Jistě jste již mnohokrát řešili, kdo má na pracovišti koho jako první pozdravit. Obecně platí, že jako první zdraví ten zdvořilejší. Podle pravidel etikety dále platí, že podřízený zdraví nadřízeného (a to bez ohledu na věk a pohlaví) a mladší staršího. Jako první dále zdraví ten, kdo právě vešel do místnosti.

JAK JE TO S TYKÁNÍM?

Dnes si většina kolegů na pracovištích tyká. Do týmu se tak dostává přátelštější atmosféra a větší pohoda. Na druhou stranu může tykání vést až k tomu, že si k vám někteří kolegové či nadřízení více dovolí a budou vás snáze využívat. Nepřistupujte tedy automaticky na nabízené tykání! Na odmítnutí nabízeného tykání máte právo a není to žádný prohřešek vůči slušnému chování. Musíte to však učinit taktně, abyste se nedotkli citů toho druhého. Můžete použít například formulaci: „Pokud vám to nebude vadit, raději bych zůstal u vykání“. Dále své rozhodnutí odůvodňovat nemusíte, protože je to čistě vaše věc.

POZOR NA PŘÍLIŠ OTEVŘENÝ, KAMARÁDSKÝ PŘÍSTUP

Řada lidí má tendenci se chovat ke svým kolegům na pracovišti až příliš kamarádsky. Od neškodných vyprávění historek z víkendu či dovolené často zabíhají do detailů, které by si měli nechat spíše pro sebe. Že na tom není nic špatného? Určitě by nebylo nikomu milé, kdyby zjistil, že důvěrné informace, které sdělil kolegovi v kanceláři (např. o majetkových poměrech v rodině či intimních záležitostech s partnerem), zná najednou polovina firmy. Vychytralý jedinec může dokonce použít určité informace při svém kariérním růstu nebo vás pošpinit u ostatních kolegů! Proto se vždy snažte být mezi svými kolegy profesionál, nebavte se příliš o osobních záležitostech a nenechte se zatahovat do osobních věcí těch druhých.

Pokud vám není lhostejné, co si o vás kolegové v zaměstnání myslí, kvality svého chování byste měli ukazovat každý den. Uznání se totiž nezískává pouze z dobře vykonané práce, ale je odrazem celkového postoje kolegů vůči vaší osobě.