27.12 - 30.12. probíhá celofiremní dovolená, objednávky budou vyřízeny 2.1.2023.

Jaká je správná teplota v kanceláři

Mezi často diskutovaná témata v zaměstnání jednoznačně patří správná teplota v kanceláři. Samozřejmě, že zcela optimální teplota neexistuje. Každý jsme jiný, někdo má raději chladnější vzduch, někdo je naopak zimomřivý a uvítá spíš teplo. Avšak rozmezí, ve kterém by se měla teplota pohybovat, je dané zákonem. Zaměstnavatel má povinnost se o své zaměstnance postarat, obzvlášť dochází-li k velkým výkyvům teplot v letních nebo zimních měsících. Pojďme se tedy podívat, jaká je minimální a maximální teplota v kanceláři?

 

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA V KANCELÁŘI

Každý si pod slovem optimální teplota v kanceláři představíme zcela něco jiného. Právě z toho důvodu nelze přesně určit, jaká teplota je ta správná. V menších kancelářích, kde sedí dva nebo tři lidé, je stále ještě pravděpodobnost, že se tito kolegové shodnou na jedné ideální teplotě, která jim bude vyhovovat.

Avšak ve velkých open space kancelářích, kde je více než deset lidí, je optimální teplota v kanceláři jako slovo hozené do pranice. Každý má jiný požadavek na teplotu, a pokud se menšina podřídí většině, stejně nikdo nebude zcela spokojený.

Samozřejmě, existuje doporučovaná teplota pro zaměstnance pracující v administrativě, která činí 21 – 23 °C. Relativní vlhkost vzduchu by pak měla být minimálně 40 % a maximálně 70 %. Toto rozmezí se nazývá komfortní zónou a mělo by vyhovovat všem. Nikomu by neměla být zima ani horko. Naopak, když je teplota v kanceláři vyšší, někteří zaměstnanci se mohou cítit unavení. Stejně tak tomu je i při nižší teplotě, kdy se mnozí naopak nemohou soustředit na práci.

Jaká je správná teplota v kanceláři

 

ZÁKONÍK PRÁCE A NAŘÍZENÍ VLÁDY O TEPLOTĚ NA PRACOVIŠTI

Téma teploty na pracovišti také upravuje zákoník práce, který nařizuje zaměstnavatelům vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Zaměstnavatel je povinen odstranit potencionální rizika, mezi která se samozřejmě řadí také mikroklimatické podmínky (vysoká nebo nízká teplota na pracovišti).

 

MINIMÁLNÍ TEPLOTA NA PRACOVIŠTI

Minimální teplotu na pracovišti upravuje § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci související se zátěží chladem. Dále pak nařízení § 8 téhož zákona, které se zabývá bližšími podmínkami poskytování ochranných nápojů.

Minimální teplota je poté určována dle podmínek, ve kterých zaměstnanec pracuje. Tyto podmínky se dělí na venkovní a nevenkovní pracoviště, dále se pak zaměstnanci řadí do jednotlivých pracovních tříd, podle kterých se určí třída práce a následná minimální či maximální teplota na pracovišti.

Práce v kanceláři a drobné administrativní práce se řadí do třídy l, kde je energetický výdej vyšší než 80. Proto by měla být minimální teplota v kanceláři 20 °C a maximální 27 °C.

 

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA NA PRACOVIŠTI

Maximální teplota na pracovišti je upravena zákonem stejně jako ta minimální. Opět se určuje, v jakém typu nevenkovního pracoviště zaměstnanec pracuje. Vybírá se z osmi uvedených tříd a hodnotí se dodržování přípustných hodnot dle tabulky č. 2 v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Kancelářská práce je zde zařazena do třídy l, druh práce: vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou. Maximální teplota v kanceláři by podle tohoto nařízení měla být 27 °C.

 

NÁROK NA OCHRANNÉ NÁPOJE

Jak jsme již zmínili, zákon také zaměstnavateli stanovuje povinnost zajistit přístup k pitné kohoutkové vodě, která slouží také pro případ poskytnutí první pomoci. Pokud na pracovišti vzniknou nevyhovující mikroklimatické podmínky, zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům na jeho náklady ochranné nápoje.

 

PODMÍNKY PŘI KLIMATIZACI V KANCELÁŘI

Nařízení vlády se také zabývá klimatizací na pracovišti. Pokud je tedy v kanceláři používána klimatizace, je nutné dodržet rozdíl vnějších a vnitřních teplot, který nesmí překročit 5 – 6 °C. Vyšší rozdíl teplot způsobuje u některých zaměstnanců nachlazení.

 

TEPLOTNÍ KOMFORT PŘI PRÁCI V KANCELÁŘI

Pokud se při práci cítíte dobře, nepociťujete chlad ani příliš velké teplo, pravděpodobně se nacházíte v teplotním komfortu. Díky tomu, že pracujete v prostředí s optimální teplotou (stanovenou v určitém rozmezí), cítíte se dobře a podáváte tak lepší výkon. Teplotní komfort při práci tedy ve výsledku vede k vyšší produktivitě zaměstnanců a obecné spokojenosti.