27.12 - 30.12. probíhá celofiremní dovolená, objednávky budou vyřízeny 2.1.2023.

Naučte se být v práci asertivní a buďte konečně spokojení

Asertivita je v práci důležitou komunikační schopností, kterou však málokdo oplývá. Důvod je prostý, mnohdy raději neprosazujeme svůj názor, abychom si zachovali klid a mír mezi kolegy nebo u nadřízeného. A přitom asertivita vůbec nemusí způsobit hádky a problémové vztahy na pracovišti, právě naopak. Pomůže vyčistit vzduch, stmelí kolektiv a vy navíc dosáhnete svého! Co je a co není asertivní jednání, k čemu vám pomůže a jak se naučit chovat asertivně?

CO JE TO ASERTIVITA

Asertivita je komunikační schopnost prosadit svůj názor, zájem nebo myšlenku, bez toho, abychom nějak omezili nebo urazili ostatní. Považuje se za otevřené chování, které však má své meze. Asertivitou se určitě nedá nazvat arogance, agresivita, urážky, zpochybňování názoru jiných a další dominantní chování.

Právě naopak, asertivní člověk dokáže svižně reagovat na názory jiných, nebojí se změnit názor, přiznat svou chybu, ale také stát si za svým nebo v kolektivu být jediný, kdo prosazuje jinou myšlenku než ostatní. Asertivní člověk je člověk zdravě sebevědomý, který zná svou hodnotu, stojí si za svými názory, je upřímný, vstřícný, ale také přiměřeně citlivý k ostatním. Umí respektovat názory druhých, vyslechnout je a na závěr říci názor svůj, i když je třeba zcela jiný.

Asertivní lidé jsou skvělými týmovými hráči, umí dobře vést zaměstnance, delegovat práci a zastávat vysoké funkce. Pokud je například váš kolega na nižší pozici asertivní, má dobrý předpoklad kariérního růstu.

Odborníci na asertivitu a chování na pracovišti se shodují, že pomocí asertivního chování snáze dosáhnete v práci svého. Navíc, pokud se zbavíte pochybností o sobě, začnete jednat tak, jak to opravdu cítíte a nebudete se bát říci svůj pohled na věc, lidé si vás budou více vážit. Získáte tak respekt, zájem kolegů a možná i lepší ohodnocení.

Asertivita se ovšem nevztahuje pouze k pracovnímu životu. Je prospěšná v běžných mezilidských vztazích. A navíc, pokud se opravdu naučíte asertivnímu chování, získáte určitý nadhled a mnohem větší důvěru v sebe sama.

Naučte se být v práci asertivní

 

Z EXTRÉMU DO EXTRÉMU, ANEB AGRESE A PASIVITA

Za asertivitu rozhodně nelze považovat agresivní chování nebo naopak pasivní jednání a snahu uniknout od vyjádření názoru.

Na příkladu si vysvětlíme, jak se jednotlivé druhy chování projevují v praxi:

Máte náročný den v kanceláři, práce se vám kupí, potřebujete dokončit důležité úkoly a přijde za vámi šéf, že ještě dnes musíte udělat další úkol, který nepočká. Jak zareagujete?

 • Agresivní chování

Rozčílíte se, zvýšíte hlas nebo na šéfa začnete křičet, jak si to představuje, jak máte toto všechno stihnout? To je typický příklad agresivního chování. Náhlý shluk emocí potřebujete vyventilovat ven a jelikož se nedokážete ovládnout, vybuchnete. I takovou situaci však můžete řešit s klidem k vašemu prospěchu – tedy asertivně.

 • Pasivní chování

I když jste na roztrhání a od rána jste měl již 4 kávy, šéfovi vyhovíte a se sklopenou hlavou mu úkol odkývete. Následně vás však přepadnou výčitky, že to nezvládáte, že budete muset opět v práci zůstat do večera, a proč jste jednou nebyli schopni říci ne.

 • Asertivní chování

Šéfovi zdvořile a jasně vysvětlíte vaši situaci a navrhnete mu řešení. Řeknete mu, že pokud je tento úkol tak akutní, ostatní úkoly tedy splníte až další den. Vyjádřením svého názoru dáte jasně najevo, v jaké jste situaci. Návrhem řešení navíc šéfovi ukážete, že umíte najít rozumné východisko.

 

JAK SE NAUČIT ASERTIVITĚ?

Teď už asi vidíte, jak je asertivita důležitá. Může úplně změnit vaše chování, a to bude mít dopady na další a další věci ve vašem životě. Ovlivní dokonce, jaké lidi budete okolo sebe mít (samozřejmě v dobrém), protože ne každý snese upřímnost a sebevědomého člověka. Ze svého asertivního chování budete čerpat celý život.

Chcete-li se naučit být asertivní, nejprve si zapamatujte nebo zapište následujících 10 základních pravidel podle psychoterapeuta Andrewa Saltera.

 1. Máte právo sám posuzovat své chování, myšlenky, názory i emoce a být za ně i za jejich důsledky sám zodpovědný
 2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy ani omluvy ospravedlňující vaše chování
 3. Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědný
 4. Máte právo dělat nelogická nebo nepředpokládaná rozhodnutí
 5. Máte právo změnit svůj názor
 6. Máte právo posoudit, jestli jste zodpovědný za řešení problémů druhých lidí
 7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních
 8. Máte právo říci: „Já nevím.“
 9. Máte právo říci: „Já nerozumím.“
 10.  Máte právo říci: „Je mi to jedno.“

 

TIPY, JAK ZAČÍT S ASERTIVITOU V PRÁCI

 • Naučte se správné dýchací techniky, které pomáhají s nervozitou a bušením srdce
 • Na schůzku s kolegy nebo se šéfem se důkladně připravte
 • Nebojte se říci svůj názor, ať vyzní jakkoliv – jen nikoho neurážejte a nezpochybňujte názory ostatních
 • Zapisujte si svá přání a sny a snažte se jednat tak, abyste si je pomalu začali plnit
 • Jednejte otevřeně, upřímně, komunikujte a stůjte si za svým názorem
 • Naučte se při komunikaci dívat z očí do očí, ale ne příliš dlouho (to vyjadřuje agresivitu)
 • Naučte se říkat ne, když to tak cítíte a ano, kde se to zdá ostatním nelogické
 • Nešeptejte, mluvte nahlas a zřetelně, ale nekřičte
 • Respektujte ostatní, vyslechněte si jejich názory a diskutujte (ale ne příliš)

Asertivita chce dlouhodobý trénink, nelze se ji naučit za pár měsíců. Od dětství jsou nám vtisknuty určité návyky, kterých se velice těžce zbavujeme. Pokud nás rodiče učili být hodnými dětmi, neodmlouvat a vše udělat bez řečí, těžko hned překopeme své vrozené zvyky.

Následující techniky vám snadno pomohou překlenout první překážky a začít jednat asertivně.

Tipy, jak začít s asertivitou v práci

 

TECHNIKA POŠKRÁBANÉ GRAMOFONOVÉ DESKY

Za svým názorem si stůjte a opakujte jej stále dokola, jako přeskakující jehla na gramofonové desce. K této technice však potřebujete být klidní a vytrvalí. Je vhodná na jednáních, při komunikaci v práci, ale rozhodně ne v partnerských vztazích.

 

NABÍDNĚTE KOMPROMIS

Pokud se s protistranou nemůžete dohodnout, nabídněte oboustranný kompromis, který oběma z vás něco přinese.

 

PTEJTE SE NA KRITIKU

Pokud vás někdo kritizuje a vy se začnete bránit, obvykle to vyústí v hádku. Udělejte to opačně a kritika překvapte. Požádejte ho, ať vám kritiku upřesní, ať ji trochu rozvede a vysvětlí vám, s čím má problém. Díky tomu se dostanete do diskuze a můžete společně problém vyřešit.

 

BUĎTE K PROTIVNÍKOVI OTEVŘENÍ

Protistrana vám argumentuje a vy jednoduše přijměte jeden z nejpřijatelnějších argumentů. Pravděpodobně tak protivníkovi argumenty ihned dojdou.

 

IGNORUJTE, KDE JE TO TŘEBA

U asertivity je třeba naučit se rozlišit, kde má ještě smysl diskutovat a kde je lepší zachovat chladnou hlavu a ignorovat. Na nepřiměřenou nebo nekonstruktivní kritiku vůbec nereagujte. Dělejte něco smysluplnějšího než se dohadovat s někým, kdo ani nemá pravdu.

A na závěr pamatujte, buďte trochu exkluzivní a soustřeďte se především na sebe. Nevyčerpávejte svou energii na dohady s kolegy nebo ostatními. Vyjádřete svůj názor, vyslechněte protistranu, ale zbytečně se nevysilujte nad sáhodlouhými diskuzemi. Raději věnujte čas seberozvoji a budování kariéry.

Taka ať se vám v práci daří!